เหรียญเนื้อเงิน

เหรียญ ครูบาอริชาติ อริยจิตฺโต
รุ่นสร้างบารมี 66 เก่ง+เฮง
เนื้อเงิน 

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!