พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ฐานแซม

พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ฐานแซม

ใน ปี พ.ศ.2413 "เสมียนตราด้วง" ได้อาราธนาสมเด็จพุฒาจารย์โต ให้สร้างพระขึ้นมา

“พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ฐานแซม”

ใน ปี พ.ศ.2413 “เสมียนตราด้วง” ได้อาราธนาสมเด็จพุฒาจารย์โต ให้สร้างพระขึ้นมา 
เพื่อบรรจุไว้ในพระเจดีย์ที่ “วัดบางขุนพรหม” เพื่อไว้สืบทอดศาสนาและไว้สำหรับภายภาคหน้า 
เมื่อยามบ้านเมืองหรือประชาชนทุกข์ร้อน ก็จะได้นำมาไว้ใช้เพื่อขจัดความทุกข์ร้อน 
เจ้าประคุณสมเด็จพุฒาจารย์โตจึงอนุญาตและได้ทำการสร้าง 
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหมมีทั้งหมดด้วยกัน 9 พิมพ์ด้วยกัน คือ
1.พิมพ์ปรกโพธิ์ 
2.พิมพ์ใหญ่ 
3.พิมพ์ทรงเจดีย์ 
4.พิมพ์เกศบัวตูม 
5.พิมพ์ฐานแซม 
6.พิมพ์เส้นด้าย 
7.พิมพ์สังฏิ 
8.พิมพ์ฐานคู่ 
9.พิมพ์อกครุฑเศียรบาตร 
เสมียนตราด้วงได้นำวัสดุประกอบการสร้าง คือ ปูนขาวผง ตลอดจนวัสดุในการผสมให้เป็นเนื้อพร้อมที่จะทำพระ 
ส่วนเจ้าประคุณสมเด็จได้มอบผงวิเศษอันมีชื่อเสียงของท่านมาผสม ผงวิเศษนั้นก็คือ
ผง 5 ชนิดที่ใช้ผสมกับเนื้อพระที่ใช้ทำพระสมเด็จวัดระฆังอันลือชื่อ ประกอบด้วย 
1.ผงอิธะเจ 
2.ผงปถมัง 
3.ผงตรีนิสิงเห 
4.ผงมหาราช 
5.ผงพุทธคุณ 
เมื่อนำมาผสมเสร็จก็นำไปกดที่แม่พิมพ์ เจ้าประคุณสมเด็จพุฒาจารย์โต ก็เข้าทำพิธีปลุกเสก 
ในครั้งนั้น สมเด็จพุฒาจารย์โต ได้นำพระวัดระฆังที่ท่านสร้างไว้ก่อน 
จำนวนหนึ่งประมาณ สี่บาตรพระ เข้าไปร่วมบรรจุไว้ในเจดีย์อีกด้วย

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

ใน ปี พ.ศ.2425 ได้มีคนลอบนำพระออกมาจากเจดีย์ เพราะกิติศัพท์ของพระสมเด็จ ใช้รักษาโรคห่าได้
โดยลอบนำพระออกมาโดยใช้วิธีตกหรือการ”ตกพระ”
ใน ปี พ.ศ.2436 เกิดสงครามไทยกับฝรั่งเศส ทำให้ประชาชนพากันไปตกพระอีก เพื่อจะได้พระมาไว้ป้องกันตัว 
และในปี พ.ศ.2450 ก็มีการตกพระอีก 
พระที่ทำการตกทั้ง 3 ครั้งนั้น จะได้พระที่อยู่บน ๆ ไม่โดนดิน หรือเศษฝุ่นในเจดีย์ทักถม 
จึงเป็นพระที่มีความสวยงามชัดเจน มีคราบกรุจับน้อย
ซึ่งมักจะเรียกกันว่า “พระกรุเก่า”
ในปี พ.ศ.2500 ได้มีคนร้ายกลุ่มหนึ่งคิดจะได้พระทางลัด 
จึงได้ลอบไปเจาะองค์พระเจดีย์เสียเลยและได้พระจำนวนมากไป
ทำให้กรรมการของวัดบางขุนพรหมได้ประชุมกันแล้วพร้อมตกลงที่จะเปิดกรุพระสมเด็จวัดบางขุนพรหม 
เพื่อที่จะนำออกจำหน่ายให้ประชาชน เพื่อนำเงินมาบูรณะวัด
จึงมีการเปิดกรุเป็นทางการ โดยได้ พล.อ.ประภาส จุรุเสถียร เป็นประธานในการเปิดกรุ
ในครั้งนั้นได้พระมาประมาณ 2,900 องค์ เป็นพระที่สมบูรณ์ และที่ชำรุดแตกหักอีกเป็นจำนวนมาก
พระที่แตกกรุออกมาจะมีคราบกรุจับหน้าเสียส่วนใหญ่ เพราะโดนดินและเศษปูนในเจดีย์ทับถม 
ความสวยงามเป็นรอง พระที่ทำการตกพระครั้งแรก ๆ 
พระที่ทำการเปิดกรุเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ.2500 จึงเรียกกันว่า “พระกรุใหม่”
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม ไม่ว่าจะเป็นพระกรุเก่า หรือพระกรุใหม่ 
ต่างก็นับได้ว่าเป็นสุดยอดพระเครื่องด้วยกันทั้งนั้น
ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก Google.