พระผงสุพรรณพิมพ์หน้าหนุ่ม

พระผงสุพรรณพิมพ์หน้าหนุ่ม

กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดสุพรรณบุรี

“พระผงสุพรรณพิมพ์หน้าหนุ่ม”กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดสุพรรณบุรี

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

     ถือเป็นพระยอดนิยมอันดับ 1 ของจังหวัดสุพรรณบุรีและเป็นพระเครื่องหนึ่งในชุดเบญจภาคีอีกด้วย เป็นพระกรุเก่าศิลปะยุคอู่ทอง เนื้อดินเผา 

     พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าหนุ่ม เป็นพิมพ์ที่มีความลึกและคมชัด จากสภาพองค์พระที่ปรากฏจะเห็นลักษณะการถอดออกจากแม่พิมพ์ค่อนข้างยากกว่าพระผงสุพรรณพิมพ์อื่น เพราะแม่พิมพ์มีความลึกมากเป็นพิเศษ ดังนั้น จึงพบองค์สภาพสมบูรณ์น้อยมาก พระพักตร์จะดูอ่อนเยาว์สดใสและเรียวเล็กกว่าพิมพ์อื่น สมัยโบราณเรียกว่า “พิมพ์หน้าหนู” ซึ่งพระผงสุพรรณพิม พ์หน้าหนุ่มนี้ มีแม่พิมพ์เดียวเอกลักษณะของพระพิมพ์นี้ คือ พระพักตร์ดูอ่อนเยาว์สดใสและพระนาสิกหนาใหญ่ตั้งเป็นสัน

     เอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของพระผงสุพรรณ ก็คือ ด้านหลังองค์พระจะมีลอยลายนิ้วมือ ซึ่งเป็นการกดเมื่อนำดินใส่ลงในแม่พิมพ์ในจารึกลานทองกล่าวไว้ว่า “ให้เอาว่านทำเป็นผงก้อน พิมพ์ด้วยลายมือของมหาเถระปิยะทัสสะสี ศรีสารีบุตร คือ เป็นใหญ่เป็นประธานในที่นั่น” ลายมือที่ปรากฏจะเป็นลายนิ้วมือหัวแม่โป้งแบบ “ก้นหอย” ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นลักษณะลายมือของคนโบราณ  และจารึกในลานทองยังกล่าวถึงคุณวิเศษของพระผงสุพรรณว่า “ถ้าผู้ใดได้พบเห็นให้เอาไปไว้สักการะบูชาเป็นของวิเศษ แม้จะมีอันตรายประการใดก็ดี ให้อาราธนาผูกไว้ที่คอจะคุ้มครองอันตรายได้ทั้งปวง”

ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก Google.