สมเด็จบางขุนพรหม กรุเจดีย์เล็ก พิมพ์สามเหลี่ยม

สมเด็จบางขุนพรหม กรุเจดีย์เล็ก พิมพ์สามเหลี่ยม

เมื่อครั้งที่ท่านเสมียนตราด้วงทำการบูรณะวัดบางขุนพรหมใน (วัดใหม่อมตรสในปัจจุบัน)

สมเด็จบางขุนพรหม กรุเจดีย์เล็ก พิมพ์สามเหลี่ยม

            เมื่อครั้งที่ท่านเสมียนตราด้วงทำการบูรณะวัดบางขุนพรหมใน (วัดใหม่อมตรสในปัจจุบัน) นั้นท่านได้สร้างพระเจดีย์องค์ใหญ่และบรรจุพระสมเด็จบางขุนพรหมไว้ในพระเจดีย์องค์ใหญ่นี้ ในช่วงนั้นก็ได้มีการสร้างพระเจดีย์องค์เล็กเพื่อเป็นที่บรรจุอัฐิในองค์พระเจดีย์องค์เล็กเหล่านี้ (พระเจดีย์องค์เล็กมีจำนวนมากหลายองค์) ได้สร้างพระพิมพ์บรรจุในพระเจดีย์ด้วย ในปี พ.ศ.2508 ได้มีผู้พบพระชุดหนึ่งในกรุพระเจดีย์เล็ก คือ พระกรุเจดีย์เล็กนี้เอง พระทั้งหมดได้ถูกลักลอบนำไปจนหมดสิ้นโดยทางวัดไม่ได้พระไว้เลย

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

            พระกรุเจดีย์เล็กนี้สร้างขึ้นในปีใดยังไม่มีผู้ทราบแน่ชัดหากประมาณการจากสภาพเนื้อและคราบกรุของพระกรุนี้แล้วนับว่ามีความเก่ามาก อาจจะเป็นพระที่สร้างขึ้นมาพร้อมกับพระสมเด็จบางขุนพรหมก็ได้ หรืออาจจะเป็นพระที่สร้างขึ้นมาในภายหลังหากเป็นเช่นนั้นจากสภาพเนื้อพระและคราบกรุแล้วคงมีอายุน้อยกว่าพระสมเด็จบางขุนพรหมไม่มากนัก

            พระกรุเจดีย์เล็กนั้นนอกจากไม่ทราบปี พ.ศ. ที่สร้างแล้วผู้สร้างเป็นผู้ใดก็ยังไม่ทราบแน่ชัดเช่นกัน ได้แต่สันนิษฐานกันมีบางท่านว่าคงเป็นพระที่สร้างโดยท่านเสมียนตราด้วง ซึ่งเป็นการสร้างพร้อมกับพระสมเด็จบางขุนพรหม
พระเครื่องกรุเจดีย์องค์เล็กมีทั้งหมด 6 พิมพ์ คือ
1. พระพิมพ์ฐานหมอน

  1. พระพิมพ์พระเจดีย์
  2. พระพิมพ์ฐานคู่  
  3. พระพิมพ์สามเหลี่ยม
  4. พระพิมพ์ยืนประทานพร

6.พระพิมพ์ไสยาสน์