พระนางพญาพิมพ์อกนูนเล็ก กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก

พระนางพญาพิมพ์อกนูนเล็ก กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก

พระนางพญาหรือที่เรียกกันว่าราชินีแห่งพระเครื่องนั้นเป็นพระเครื่องเนื้อดินที่พบในกรุเจดีย์วัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลก

พระนางพญาพิมพ์อกนูนเล็ก กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก

 

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

พระนางพญาหรือที่เรียกกันว่าราชินีแห่งพระเครื่องนั้นเป็นพระเครื่องเนื้อดินที่พบในกรุเจดีย์วัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกซึ่งได้รับการทะนุบำรุงและปฏิสังขรณ์โดยพระวิสุทธิกษัตริย์พระราชธิดาในสมเด็จพระมหาจักพรรดิและสมเด็จพระสุริโยทัยพระมเหสีในพระมหาธรรมราชาและพระชนนีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรถ

พระนางพญาเป็นพระพุทธประติมากรรมขนาดเล็กพระพิมพ์เนื้อดินประทับปางมารวิชัยรูปทรงสามเหลี่ยมหน้าจั่วอย่างทรงเรขาคณิตซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพระนางพญาพระนางพญาเป็นพระเนื้อดินผสมว่านและเกสรดอกไม้ปรากฎแร่กรวดทรายผสมผสานคลุกเคล้ากดเป็นองค์พระแล้วเสร็จจึงนำไปเผาจำนวนพระที่สร้างคือ 84,000 องค์ครบถ้วนตามจำนวนพระธรรมขันธ์ผ่านพิธีกรรมพุทธาภิเษกเป็นอย่างดี

ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก Google