วิธีรดน้ำดำหัว ง่ายๆ ถูกวิธี

วิธีรดน้ำดำหัว ง่ายๆ ถูกวิธี

วิธี "รดน้ำดำหัว" ที่ถูกต้อง

โดยปกติแล้วประเพณี “รดน้ำดำหัว” จะทำกันในวันสุดท้ายของเทศกาลสงกรานต์ 
(15 เม.ย.)  หรือ “วันเถลิงศก” ไม่ใช่ว่าจะเลือกทำวันใดก็ได้ แต่ในปัจจุบันอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามความสะดวกของแต่ละครอบครัว เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ของผู้น้อยและขอขมาลาโทษที่อาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ 

อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นประเพณีที่ลูก หลาน มักทำให้กับผู้อาวุโสในบ้านเพื่อขอพร แต่ปัจจุบันกลับมีความเชื่อผิด ๆ เกิดขึ้นนั่นก็คือ การที่ผู้น้อยให้พรผู้ใหญ่ ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดตามหลักประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

6 สิ่งที่ต้องนำไปใช้ในการรดน้ำดำหัว

 1. พวงมาลัย 1 พวง
 2. ขันเงินหรือขันทองเหลือง พานข้าวตอก ดอกไม้ และธูปเทียน
 3. กะลังมังใบใหม่ใส่น้ำ ลอยดอกมะลิ ดอกดาวเรือง ดอกกุหลาบใส่น้ำอบให้หอม ๆ จะเป็นน้ำอบไทยหรือน้ำหอม น้ำส้มป่อย ก็ได้
 4. ผ้าเช็ดมือ เช็ดเท้าผืนใหม่
 5. ซองใส่ปัจจัยให้พ่อแม่ ตามอัธยาศัย
 6. ผ้าไหม หรือเสื้อผ้าชุดใหม่ให้ผู้ใหญ่หลังการรดน้ำดำหัว เพื่อเป็นการต้อนรับปีใหม่ไทย

เคล็ดลับในการรดน้ำดำหัว

 1. เมื่อรดน้ำดำหัวแล้ว ให้ถวายบุญกุศลน้อมจิต ตั้งนะโม ๓ จบ ระลึกถึง คุณพระรัตนตรัย คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ ประเคนพานพวงมาลัยให้ท่าน พนมมือ

  จากนั้นกล่าวว่า ลูก (เอ่ยชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิดของตน)ขอน้อมถวายบุญบารมี คุณงามความดีที่ได้สร้างสมมาตั้งแต่อดีตชาติ และในปัจจุบันชาติ น้อมถวายแด่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระธรรม พระสงฆ์ คุณบิดามารดา ครูบาอาจารย์ทุกๆ ชาติ และขอให้ (เอ่ยชื่อ) ได้มีส่วนในบุญทั้งหมดของลูกทั้งหมดโดยไม่มีประมาณ

  ผู้ใหญ่กล่าว อนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ

 1. การล้างเท้าพ่อแม่ อวยพรให้ท่านสุขภาพแข็งแรงควรล้างเท้าท่านให้สะอาดก่อน แล้วให้ท่านนั่งเอาเท้าวางลงในกะละมังใบใหญ่ ๆ เอาน้ำหอมลอยดอกมะลิราดรดเท้า ให้ท่วมหลังเท้าของท่าน อวยพรให้ท่านสุขภาพแข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูกหลานต่อไปนาน ๆ เมื่อล้างเท้าพ่อและแม่เสร็จแล้ว ให้ก้มกราบที่เท้า 5 ครั้ง